Nyhed Bogomslag, "Selvom du er så voksen og klog bør du læse en børnebog" 24 oktober, 2021
Bogomslag, "Selvom du er så voksen og klog bør du læse en børnebog"

Nyhed: “Selvom du er så voksen og klog bør du læse en børnebog”
Sådan lyder overskriften på den britiske forfatter, Katherine Rundells essay, som er udgivet af Jensen & Dalgaard i Dal Michalsens oversættelse med et forord af Jens Raahauhge, fhv. formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.

Som redaktør på en online platform for børne- og ungdomslitteratur blev jeg særligt glad for at modtage denne bog i min postkasse. For nok er jeg selv ikke i tvivl den kunstneriske kvalitet, det mod og åbenhed, der er for at indgå i samtaler om politik, kultur, samfund og identitet, som børne- og ungdomslitteraturen rummer og som kendetegner feltet og dets kompleksitet. Men omverdenens fordomme er der nok af! En af de mest kendte fordomme, som Raahauge også refererer til i sit forord, kommer fra Per Højholt, der er kendt for at have udtalt, at børnelitteratur ikke kunne være kunst, fordi forfatteren lod sig begrænse af idéen om en målgruppen. Nok er der et gran af sandhed i det yderst forsimplede udsagn, da børne- og ungdomslitteratur rummer mange titler, der stadig vægter pædagogik og diktat frem for æstetik. Men priser som Nordisk Råds Litteratur minder os omvendt set om den kunsteriske og poetiske rigdom, der er at finde, når man bevæger sig dybt nok ind i litteraturen, skrevet til, om, for og af børn og unge.

I sit essay opsummerer Rundell de mange grunde til at holde af og beskæftige sig med børne- og ungdomslitteratur. Hun skriver om at elske bøger, om bibliotekets værdi, og hvordan “børnelitteratur kan genlære dig, hvordan du læser med et åben hjerte”. Men en af hendes, i følge undertegnede, vigtigste pointer handler om, hvordan børnelitteraturen er anti-elitær og derfor rummer overraskende meget politik, fordi de er skrevet til at blive læst alle, selv af de “der ingen penge har, ingen stemmeret, ingen kontrol med kapital eller arbejde eller statsinstitutioner; der navigerer rundt i verden bevidste om deres sårbarhed”. Som Rundell også siger: “Husets børnebøger kan være en lurende fare: Et sværd skjult i en paraply”.

Katherine Rundell (f. 1987) er en britisk forfatter, opvokset i Zimbabwe, Bruxelles og London. Hendes bøger er udkommet i tredive lande. På dansk findes indtil videre Den opdagelsesrejsende og Ulvevilderen.